Caută
Close this search box.

GAL RĂUTUL DE SUS

Grupului de Acțiune Locală Răutul de Sus a fost fondat la data de 27 noiembrie 2018 și este situat în zona de Nord-Est a Republicii Moldova, format din 8 localități din 3 raioane: Mihăileni (r-nul Rîșcani), Ochiul Alb, Fîntînița (r-nul Drochia),  Baraboi, Frasin, Scăieni, Tîrnova, Țaul (r-nul Dondușeni).

Teritoriul microregiunii GAL-lui „Răutul de Sus” măsoară, ca suprafață, aproximativ 290 km², ceea ce se egalează cu aproape 0,70 % din teritoriul Republicii Moldova, amplasat la o distanță de 30 km de municipiul Bălți și la 190 km de capitala țării Chișinău.

Teritoriul este străbătut de drumul internațional Cernăuți – Odesa, drumurile republicane Chișinău – Otaci care ajunge pînă la frontiera cu Ukraina, drumul de importanță locală Otaci – Costesti, care leaga frontiera Ucrainei cu Romania, stația de cale ferată.

Satul Țaul este situat la 2 km de traseul republican R 16 Otaci – Dondușeni – Drochia – Bălți. Relieful în mare parte reprezintă o cîmpie deluroasă, puternic dezmembrată de văi, cu o înclinaţie generală din Nord-Vest spre Sud-Est, fiind puternic influenţat de procese exogene (alunecări de teren şi eroziuni).

relief și comunitate

Resursa naturală principală o constituie solurile cu bonitatea medie de 67 puncte, ce ţin de regiunea cernoziomurilor tipice şi levigate, caracteristice Cîmpiei Colinare a Bălţului. 

În lunca Răutului şi ale rîurilor mici se întîlnesc soluri aluviale, mlăştinoase, iar pe înalţimi – cernoziomuri de fîneţe. 

Forma de relief predominantă este câmpie și este parcursă de drumul R14 Chișinău – Briceni.

Teritoriul GAL Răutul de Sus are o populație de 21300 locuitori.

Ponderea partenerilor publici și privați în teritoriul GAL Răutul de Sus este următoarea: 8 APL-ri, 16 AO și Instituții Publice, 10 Agenți Economici.

Cu preponderență există o experiență de implementare a proiectelor sociale care au schimbat față comunităților prin rezolvarea parțială a nevoilor de baza ale acestora, gen alimentare cu apă, drumuri locale, iluminare stradală, renovarea instituțiilor sociale, ceea ce a mobilizat APL-urile cât și comunitatea prin susținerea anumitor contribuții, sub diverse forme.

informatii

Harta

DATE DE CONTACT

Email: rautuldesusgal@gmail.com

Facebook: lag.RdS

Telefon: +373 692 44 527