Caută
Close this search box.

GAL Sucevița PUTNA

Asociaţia „GAL Suceviţa-Putna” a carei înfiinţare a făcut obiectul unui proiect finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, creează posibilitatea unei dezvoltări rurale sănătoase prin abordarea ideologiei LEADER „de jos în sus”, adică o dezvoltare rurală concepută de către cetăţean în strictă concordanţă cu nevoile acestuia. Prin natura atribuţiilor sale, se constituie ca o interfaţă între actorii locali şi structurile de implementare a proiectelor cu finanţare europeană, promovează microregiunea Suceviţa-Putna şi facilitează asocierea ei cu alte regiuni din ţară şi străinătate, colaborează cu alte entităţi pe plan naţional şi internaţional cu scopuri similare, precum şi cu alte organizaţii care participă la programul LEADER.

Identificarea la nivel local a grupurilor vulnerabile, a grupurilor defavorizate precum și a zonelor de concentrare a sărăciei este primul pas de recunoaștere oficială și de dimensionare a problemei. Monitorizarea și analiza tuturor acestor grupuri, dezvoltarea de politici locale adaptate la condițiile locului, pe baza unor strategii locale de creștere a calității vieții precum și dezvoltarea unor mecanisme de mobilizare a comunităților și resurselor endogene reprezintă singurele căi de acțiune care ar putea crește dezvoltarea într-un mod sustenabil.

GAL SUCEVIȚA PUTNA intenționează dezvoltarea de acțiunii de cooperare interteritorială cu Gal-uri din regiune și din țară precum și internaționala. Scopul cooperării este acela de a  schimba practici  comune, în  vederea creșterii capacității instituționale, pentru o mai buna guvernare .

TERITORIU

Microregiunea Sucevița-Putna este situată în partea central – nordică a județului Suceava, acoperă o suprafață de 1.028 km2, cu o populație de 63.619 locuitori și cuprinde 15 comune și 1 oraș, respectiv comunele: Arbore, Brodina, Burla, Cacica, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovăț, Mănăstirea Humorului, Marginea, Poieni Solca, Putna, Straja, Sucevița, Ulma, Volovăț și orașul Solca.

Microregiunea Suceviţa-Putna cuprinde într-o proporție echilibrată suprafață de munte și suprafață de podiș. Având localităţi din zona de munte şi din depresiunea Rădăuțiului, la confluența râurilor Sucevița cu Suceava, microregiunea are 6 comune – localități de munte (Brodina, Mănăstirea Humorului, Putna, Straja, Sucevița, Ulma) și 9 de comune cu teritoriu preponderent de deal (Arbore, Burla, Cacica, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovăț, Marginea, Poieni Solca, Volovăț) și orașul Solca preponderent deal. Microregiunea este strajuită de Obcinile Bucovinei și peste o treime din teritoriu este acoperit de păduri de foioase și rășinoase. Aurul verde, pădurile, ocupă peste 52% din suprafața microregiunii, constituindu-se în cel mai întins și bogat fond forestier al țării și ocupând o pondere de peste 7% din intregul potențial silvic al Romaniei.

Pe teritoriul  microregiunii exista urmatoarele Situri Natura 2000 si arii naturale protejate:

 1. Situl Natura 2000, ROSCI0328 “Obcinile Bucovinei“ pe teritoriul administrativ al comunelor Brodina si Putna, ROSCI0379 ”Râul Suceava” pe teritoriul administrativ al Comunelor Horodnic de Jos si Horodnic de Sus, ROSPA0089 “Obcina Feredeului” pe teritoriul administrativ al comunelor Brodina și Ulma.
 2. Rezervatia naturala “Pădurea Voievodeasa” pe teritoriul  administrativ  al comunei Sucevița – o  arie naturală  de importanță  naționala  declarată  prin HG nr. 1423/2007  privind  instituirea  de noi arii naturale protejate .

PATRIMONIUL ARHITECTURAL ȘI CULTURAL

Microregiunea Gal Sucevița Putna are desenată pe harta sa unele dintre cele mai importante centre religioase ale Bucovinei, sate minunate ce își păstrează tradițiile și obiceiurile, centre culturale de mare însemnătate sau peisaje de basm ce îți aduc liniștea mult dorită. Este ţinut fascinant prin istoria locului şi a oamenilor și prin armonia peisajului care îți aduce liniște.

GAL Sucevița – Putna reprezintă una dintre cele mai populare zone din Bucovina deoarece aceasta impresionează prin caracterul său istoric, geografic și turistic, dar și datorită monumentelor de arhitectură cu fresce interioare și exterioare din acest colț de țară, ce au fost trecute în Patrimoniul UNESCO: biserica Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din Arbore, Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Mănăstirii Humorului, Mănăstirea Sucevița cu hramul Învierea Domnului.

Pe lângă acestea, pe teritoriul microregiunii există mai multe monumente de arhitectură, situri arheologice, obiective de interes touristic, etc.:

 • sit arheologic- „Asezare nouă”, situat în satul Cacica la locul numit Dealul Troian, datat din sec.VII-IX;
 • sit arheologic -„Exploatarea neolitică a sarii”- situat în satul Cacica, pe locul salinei Cacica, curtea intreprinderii şi zona înconjurătoare, datat neolitic, cultura Cucuteni;
 • monument de arhitectură -„Casa” situată în satul Pârteştii de sus, datat din sec.XVIII (1753);
 • ansamblul bisericii de lemn „Sf. Voievozi”- sat Pârteştii de Sus, com. Cacica, sec.XVIII-XIX;
 • monument de arhitectură -„Biserica Sf. Voievozi”- situat în satul Pârteştii de Sus cu datare în 1779 (biserica);
 • Clopotniţa, sat Pârteştii de Sus, comuna Cacica, datare 1861;
 • Salina Cacica, fosta mină veche (vechiul puţ de extracţie), care adăposteşte capela romano-catolică Sfânta Varvara, camera basoreliefurilor, lacul sărat şi sala de dans;
 • Sanctuarul Adormirea Maicii Domnului, Grota Lourdes din centrul civic al satului Cacica;
 • Monumentul de arhitectură Biserica Sf. Voievozi Mihail și Gavril – Pîrteștii de Sus – schit de lemn;
 • Biserica din lemn – Schitul Călugăriţa cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” – datează din anii 1360 și se află în cătunul Călugărița, comuna Horodnic de Jos;
 • Muzeul Etnografic Marginea, alături de atelierul de olărit din ceramic neagră din localitatea Marginea;
 • monumentul natural Pietrele Muierilor, oraș Solca;
 • Mănăstirea Putna (sat Putna, secolul XV-XI), mănăstire ctitorită de Ștefan cel Mare ;
 • Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” cunoscută ca și Biserica de lemn „Dragoș Vodă”(sat Putna, secolul XIV);
 • Chilia lui Daniil Sihastru(sat Putna, secolul XV);
 • Mănăstirea Sihăstria Putnei, comuna Putna; etc.

Zonă a interferenţelor culturale, cu un peisaj deosebit de atractiv, GAL Sucevita-Putna este emblematică pentru ospitalitatea oamenilor care poartă un respect aparte locului unde îşi duc traiul, o vatră păstrătoare a unor valori spirituale şi materiale unice prin specificul lor. Leagăn de veche civilizație, unde istoria se împletește cu legenda, păstreaza mărturii ale prezenței omului din cele mai îndepartate vremuri.

Localitățile cuprinse în microregiunea GAL Sucevița – Putna păstrează până în zilele noastre construcții (cetăți, ctitorii și case domnești ș.a.) din vremea primilor voievozi moldoveni, la Putna, unde în 1871 festivitățile prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la zidirea ctitoriei lui Ștefan cel Mare s-au transformat, cu participarea lui Mihai Eminescu, Mihai Slavici, Ciprian Porumbescu și a altor tineri veniți din toate provinciile istorice românești, într-o impunătoare manifestare a conștinței de neam și de țară a românilor de pretutindeni.

Pe teritoriul Gal Sucevița Putna au loc anual o serie de festivaluri și manifestări cultural-artistice sau religioase, ce promovează tradițiile, credinţa, spiritualitatea, istoria şi cultura românească, unde oameni din toate categoriile sociale lucrează împreună, cu multă dragoste și respect pentru binele comunității, pentru a-și primi cu drag turiștii și pelerinii din țară și din străinătate.

informatii

Harta

DATE DE CONTACT

Email: galsucevitaputna@gmail.com

Website: www.galsucevitaputna.ro

Telefon: 0230 416 865