GAL LUNCA CIUHURULUI

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Lunca Ciuhurului” cuprinde un teritoriu constituit prin asocierea unui număr de 12 unități administrativ-teritoriale rurale ce însumează 18 localități din raionul Edineț al Republicii Moldova 6 comune: Brătuşeni, Cepeleuţi, Hincăuţi, Parcova, Rotunda, Ruseni; ­6 sate: Chetroșica Nouă, Gașpar, Goleni, Hlinaia, Stolniceni, Șofrîncani, care are o suprafața de 405,28 km2.

Teritoriul GAL „Lunca Ciuhurului” este situat în zona de nord-vest a Republicii Moldova.

GAL „Lunca Ciuhurului” este constituit de 65 de membri (28 bărbați și 37 de femei), dintre care 12 (18,46%) reprezintă sectorul public, 6 membri (9,23%) autorități și instituții publice, 19 membri (29,23%) reprezintă societatea civilă, iar 28membri (43,08%) – mediul de afaceri.

TERITORIU

Scopul Planului Strategic de Acțiuni: Îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor regiunii Grupului de Acțiune Locală „Lunca Ciuhurului”.

Obiectivele strategice:

OBS1. Îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă, menținerea mediului sănătos de viață în mediul GAL-lui.

OBS2. Valorificarea potenţialului turistic local şi promovarea imaginii GAL-lui ca destinaţie turistică.

OBS3. Asigurarea suportului în dezvoltarea economiei agricole de calitate pentru toate categoriile de populație.

OBS4. Asigurarea suportului în dezvoltarea serviciilor sociale de calitate echitabile pentru toate categoriile de populație.

PATRIMONIU

GAL-ul Lunca Ciuhurului deține gospodării moderne, livezi parfumate, bazine de apărăcoritoare, ferme moderne, etc. 

Marea parte a comunelor sunt traversate de râul Ciuhur care are o valoare istorică pentru microregiune. 

Pe teritoriul GAL-ului sunt multe atracții turistice, cum ar fi: conacul Cantacuzino cu parcul său de 26 ha, care conține aproximativ 36 de specii rare de arbori, conacul Strincovschi, o biserică istorică, precum și parcul dinastiei Stroescu, care este de importanță națională.

Multe evenimente culturale sunt organizate în regiune cu scopul de a promova valorile locale – tabăra de creație a pictorilor și Festivalul Dacii liberi – Răzeșii se numără printre ele.

informatii

Harta

DATE DE CONTACT

Email: luncaciuhurului@gmail.com

Telefon: +373 790 23 009

Scroll Up